ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διευθυντής ΔΑΩΔΠ

Πλοίαρχος (Μ) Θεόδωρος Καραμπότσης ΠΝ
Διευθυντής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΑΩΔΠ)
(Από 26-03-2019)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος Γέννησης: Λαμία, ΕΛΛΑΔΑ
Ημ/νία Γέννησης: 02/03/1968

ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2018-2019: Τμηματάρχης στο ΓΕΝ/ΔΕΞ

2017-2018: Επιτελής στη ΓΔΟΣΥ

2014-2017: Δντής κλάδου Δ (ΔΚΔ) στο Ε/ΔΝΕ

2011-2013: Τμηματάρχης σε Ε/ΔΔΜΝ

2008-2011: Τοποθέτηση στο CIMIC GROUP SOUTH

2006-2008: Τμηματάρχης στο ΓΕΝ/Γ2

2004-2006: Τεχνικός Διευθυντής στη ΣΔΑΜ

2002-2004: Επιτελής στο Ε/ΓΕΕΘΑ

2001-2002: Α Μηχανικός σε ΑΤ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

1999-2001: ΚΕ. ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1997-1999: Α Μηχανικός σε ΚΦ ΚΑΣΟΣ

1995-1997: Αξιωματικός ΕΒ σε Α/Τ ΝΕΑΡΧΟΣ

1993-1995: Α Μηχανικός σε ΚΦ ΝΙΚΗ

1989-1992: Τοποθέτηση σε Α/Τ ΚΑΝΑΡΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2013-2014: Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

2000-2001 : Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ)

1985-1989: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Τιμήθηκε με τα προβλεπόμενα μετάλλια και διαμνημονεύσεις που αντιστοιχούν στον βαθμό του και στις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε.

Ομιλεί Αγγλικά, Ιταλικά.