ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διευθυντής ΔΑΩΔΠ

Πλοίαρχος (Μ) Νικόλαος Κορολιός ΠΝ
Διευθυντής Διεύθυνσης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας
(Από 26-03-2022)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος Γέννησης: Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
Ημ/νια Γέννησης: 20/09/1968

ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2021 – 2022: Τμηματάρχης στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ

2020 – 2021: Επιτελής στη ΓΕΝ/ΓΕΠΝ

2014 – 2020: Τμηματάρχης στο ΓΕΝ/Γ2

2013:              Δντης Κλάδου Γ (ΔΚΓ) στο Ε/ΔΔΜΝ

2010 – 2012: Τμηματάρχης στο Ε/ΔΔΜΝ

2009:             Τμηματάρχης στο ΝΚ/ΔΤ

2005 – 2008: Επιτελής στο Ε/ΓΕΕΘΑ

2003 – 2004: Τμηματάρχης στο ΝΣ/ΔΤ

2002 – 2003: Α Μηχανικός σε Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ

1999 – 2001: Αξιωματικός Ε/Β σε Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ

1998:             Α’ Μηχανικός σε ΠΓΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝ

1997:             Β’ Μηχανικός σε ΠΓΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝ

1996:             Α’ Μηχανικός σε Κ/Φ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1995:             Τοποθέτηση σε Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ

1991 – 1994: Τοποθέτηση σε Α/Τ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2001 – 2002: Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ)

1993:            Surface Warfare School Command (ΗΠΑ) – ‘’Damage Control Assistant Course’’

1987 – 1991: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και διαμνημονεύσεις που αντιστοιχούν στον βαθμό και στις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε.

Ομιλεί Αγγλικά.