ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Οργανόγραμμα ΤΔΣ

Διευθυντής ΤΔΣ είναι ο Aρχιπλοίαρχος (Μ) Πιέρρος Κοντοδιός ΠΝ

Τηλ.: 210 – 7466457

Φαξ: 210 – 7466556

Email: director.intr@gdaee.mil.gr