ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Οργανόγραμμα ΔΑΕΤΕ

Διευθυντής ΔΑΕΤΕ  είναι ο Πλοίαρχος (Μ) Δημήτριος Φιλιάγκος

Τηλ.    : 210 – 7466417

Φαξ   : 210 – 7466178

Email : director.ditr@gdaee.mil.gr