ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Οργανόγραμμα ΔΑΕΤΕ

Διευθυντής ΔΑΕΤΕ  είναι ο Συνταγματάρχης (ΜΧ) Νικόλαος Μέγγος

Τηλ.    : 210 – 7466417

Φαξ   : 210 – 7466178

Email : director.ditr@gdaee.mil.gr