ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διευθυντής ΔΑΠΚΣ

Tαξχος Εμμανουήλ Γιαννουλάκης
Διευθυντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ
(Από 08 Μαρ 23)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τόπος Γέννησης: Ελευσίνα, ΕΛΛΑΔΑ
Ημερομηνία Γέννησης 21/11/1968
Οικογενειακή Κατάσταση: Παντρεμένος και έχει μια κόρη .
Είναι γνώστης της Αγγλικής Γλώσσα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2023 – Σήμερα: Διευθυντής Αμυντικών Προγραμμάτων και Κύριων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) της ΓΔΑΕΕ.

2021 – 2023: Υποδιευθυντής ΓΕΣ/ΔΥΠ , Αθήνα. Αθήνα 

2019 – 2021 Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΥΠ/3ο – 5ο Γρ, Αθήνα.

2017 – 2019: Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΥΠ/4ο Γρ, Αθήνα.

2011 – 2017: Τμηματάρχης ΓΕΣ/ΔΥΠ/4ο Γρ, Αθήνα.

2009 – 2011: Διοικητής Τάγματος Υλικών – Πυρομαχικών, Αθήνα.

2006 – 2009: Τμηματάρχης ΓΕΣ/ΔΥΠ/4ο Γρ, Αθήνα.

2004 – 2006: Επιτελής 4ου ΕΓ/79 ΑΔΤΕ, Σάμος.

2002 – 2004: Διοικητής 2ου Λόχου Υλικών, Κύπρος.

2000 – 2002: Διοικητής 2ου Λόχου Υλικών 652 ΠΑΥΠ, Αθήνα.

1998 – 2000: Τμηματάρχης Τμήματος Κωδικοποίησης Υλικών (ΚΕΥ), Αθήνα.

1995 – 1998: Διοικητής Λόχου Διακίνησης Ανταλλακτικών 1ου ΤΥΛ , Αθήνα.

1993 – 1994: Διμοιρίτης Δριας Ανταλλακτικών 23 ΕΥΠ, Αλεξανδρούπολη.

1992 – 1993: Διμοιρίτης Δρίας ΥΕΑ ΚΕΥΠ, Λαμία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2008: Σχολείο Αξιολογητών (ΣΔΙΕΠ).

2001: Σχολή Επιτελών (ΣΧΕΠ).

2000: Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης ΥΠ (ΚΕΥΠ).

1996: Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Σχολής Προγραμματιστών Η/Υ (ΣΠΗΥ).

1991 – 1992: Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΚΕΥΠ).

1987 – 1991: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ – Σώματα)