ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διευθυντής ΔΑΠΚΣ

Ταξίαρχος Ιωάννης Μπούρας
Διευθυντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ
(Από 31 Αυγ 17)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος Γέννησης: Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
Ημερομηνία Γέννησης 26/11/1966
Παντρεμένος με μία κόρη και ένα υιό

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2017 – Σήμερα: Διευθυντής Αμυντικών Προγραμμάτων και Κύριων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) της ΓΔΑΕΕ.

2017:Υποδιευθυντής ΓΕΣ/Δ2 Διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (ΔΑΣΠ), Αθήνα

2016 – 2017 Διευθυντής Αμυντικών Προγραμμάτων και Κύριων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) της ΓΔΑΕΕ.

2009 – 2015: Τμηματάρχης 2ου Γραφείου ΓΕΣ/Δ2 (ΔΑΣΠ), Αθήνα

2009: Επιτελής Στρατηγείου ISAF HQ, Καμπούλ, Αφγανιστάν.

2007 – 2009: Διοικητής 485 Τάγματος Διαβιβάσεων, Λάρισα.

2003 – 2006: Επιτελής Επικοινωνιών (NCSA), Στρατηγείου SHAPE, Μονς Βέλγιο.

2002 – 2003: Υποδιοικητής Athens Communication Squadron (ΝΑΤΟ), Αθήνα

1997 – 2000: Διοικητής 2/1/476 ΤΗΠ Διμοιρίας Ηλεκτρονικού Πολέμου, Λήμνος.

1993 – 1997: Διοικητής 2ου Λόχου, Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων, Αθήνα.

1991 – 1993: Διμοιρίτης Διμοιρίας ΚΕΠΙΚ, Διμοιρίας Επικοινωνιών Πυροβολικού, Αξιωματικός «Κ», 481 Τάγματος Διαβιβάσεων, Αλεξανδρούπολη.

1990 – 1991: Διμοιρίτης Λόχου Νεοσυλλέκτων, ΚΕΔΒ , Αθήνα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2014 – 2015: Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

2006 – 2007: Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

2003: Βασικό Σχολείο ΝΑΤΟ, Ομπεραμεργκάου Γερμανίας.

2002: Σχολείο Επικοινωνιών ΝΑΤΟ, Τμήμα Bandwidth Management Equipment (BME), Λατίνα Ιταλίας.

2000 – 2002: Σχολή Τηλεπικοινωνιών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ).

1999: Σχολή Επιτελών (ΣΧΕΠ).

1998: Τμήμα Διοικητών Μονάδων (ΣΑΚΕΔΒ).

1995: Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων (ΣΑΚΕΔΒ).

1990: Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Σχολής Προγραμματιστών Η/Υ (ΣΠΗΥ).

1989 – 1990: Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΣΑΚΕΔΒ).

1985 – 1989: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ – Όπλα).