ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Αντγος Τεχνικού ε.α. Μισαήλ Παπαδάκης

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ

(Από Νοέμβριο 2019 έως σήμερα)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος Γέννησης: Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

Ημερομηνία Γέννησης 18/02/1965

Eχει τρεις γιους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 2012 – 2013: Απόφοιτος Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

 • 2003 – 2004: Απόφοιτος Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

 • 1989 – 1992: M.SC Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

 • 1987 – 1989: Σχολή Εκπαιδεύσεως Αξκων ΤΧ.

 • 1982 – 1986: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).

Όλα τα Υποχρεωτικά Σχολεία Τεχνικού Σώματος

Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Αυγ 17 – 3 Μαρ 18: Δντης Τεχνικού ΑΣΔΥΣ.

 • Μαρ 17 – Αυγ 17: Διευθυντής Αμυντικών Προγραμμάτων και Κύριων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) της ΓΔΑΕΕ.

 • 2016 – 2017: Δντης Τεχνικού Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστηρίξεως, (ΑΣΔΥΣ).

 • 2014 – 2016: Διοικητής 301 Εργοστασίου Βάσεως, Αθήνα.

 • 2011 – 2014: Υποδιευθυντής Δνσης Υποστήριξης ΓΕΣ, Αθήνα.

 • 2008 – 2011: Τμηματάρχης Προδιαγραφών & NSPA της ΔΥΠΟΣΤΗ/ΓΕΣ.

 • 2004 – 2008: Δντης Τεχνικού της 98 ΑΔΤΕ, Λέσβος.

 • 2001 – 2003: Αξκος ΤΧ/4ου Γραφείου της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, Διδυμότειχο.

 • 1999 – 2001: Εθνικός Αντιπρόσωπος Προγράμματος Συμπαραγωγής STINGER (BWB/SPGMO), Koblenz, Γερμανία.

 • 1994 – 1999: Δντης Ποιοτικού Ελέγχου του 306 Εργοστασίου Βάσεως Τηλεπικοι-νωνιών, Αθήνα.

 • 1992-1994: Δκτης Λόχου Επισκευών 3ου / 4ου Κλιμακίου του 310 Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού, Ιωάννινα.

 • 1986 – 1987: Διμοιρίτης Λόχου, ΚΕΤΧ, Πάτρα.