ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Οργανόγραμμα ΔΑΩΔΠ

Διευθυντής ΔΑΩΔΠ είναι ο Πλοίαρχος (Μ) Νικόλαος Κορολιός ΠΝ

Τηλ.: 210 – 7466009

Φαξ: 210 – 7466112

Email: director.obqa@gdaee.mil.gr