ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διευθυντής ΤΔΣ

Αρχιπλοίαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ
Διευθυντής ΓΔΑΕΕ/ΤΔΣ
(Από 24-05-2021)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ
Ημ/νία Γέννησης: 22/11/1966

ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Έχει υπηρετήσει σε μονάδες κρούσεως του ΑΣ ως Αξιωματικός Επιστασιών, Διευθυντής Διευθύνσεων και Κυβερνήτης, καθώς και ως Αξιωματικός και εκπαιδευτής/αξιολογητής TACCO στην 353 Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας. Παράλληλα έχει υπηρετήσει ως Τμηματάρχης-Διευθυντής σε Διευθύνσεις του ΓΕΝ.

2020 – 2021:    Διοικητής Διοικήσεως Φρεγατών

2019 – 2020:    Υποδιευθυντής ΓΕΝ/ΔΕΞ

2017 – 2019:    Ακόλουθος Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο

2016 – 2017:    ΔΜΦΓ/2

2008 – 2011:    HQ MC Naples

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2003 – 2005:    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

2004 – 2005:    Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου

2000:               Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ)

1993 – 1994:    Naval Flight Officer (ΗΠΑ)

1992 – 1993:    Πτυχίο Εξειδικεύσεως Α/Υ

1991 – 1992:    Σχολείο Γενικής Επιμόρφωσης ΠΝ

1984 – 1988:    Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιμήθηκε με τα προβλεπόμενα μετάλλια και διαμνημονεύσεις που αντιστοιχούν στον βαθμό του και στις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε.

Ομιλεί αγγλικά.

Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό.