ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αρχική  /  Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 – Ελλάδα
Τηλ.Κέντρο: +30 210 7466446
Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2107466003 – 6004
general.director.office@gdaee.mil.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΝΤΗ 2107466006
alt.general.director@gdaee.mil.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΔΑΕΕ 2107466446
director.csec@gdaee.mil.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 2107466291 – 6474
website@gdaee.mil.gr
ΔΑΠΚΣ 2107466010
director.dppc@gdaee.mil.gr
ΔΑΩΔΠ 2107466009
director.obqa@gdaee.mil.gr
ΔΑΕΤΕ

2107466417
director.ditr@gdaee.mil.gr

ΤΔΣ 2107466457
director.intr@gdaee.mil.gr