Αρχική  /  Ανακοινώσεις

Contact

Address: 5-7 Panagioti Kanellopoulou Avenue, Athens, 11527 – Greece
Tel.: +30 210 7466446
Contact by e-mail: director.csec@gdaee.mil.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ2107466003 – 6004
general.director.office@gdaee.mil.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΝΤΗ2107466006
alt.general.director@gdaee.mil.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΔΑΕΕ2107466446
director.csec@gdaee.mil.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ2107466291 – 6474
website@gdaee.mil.gr
ΔΑΠΚΣ2107466010
director.dppc@gdaee.mil.gr
ΔΑΩΔΠ2107466009
director.obqa@gdaee.mil.gr
ΔΑΕΤΕ

2107466417
director.ditr@gdaee.mil.gr

ΤΔΣ2107466457
director.intr@gdaee.mil.gr