ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διευθυντής ΔΑΕΤΕ

Πλοίαρχος (Μ) Δημήτριος Φιλιάγκος
Διευθυντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ
(Απο 10/10/2023)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος Γέννησης: Αθήνα , ΕΛΛΑΔΑ

Ημ/νια Γέννησης: 27 Σεπτεμβρίου 1973

ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Έχει υπηρετήσει σε:

ΑΥΓ 2022 – ΟΚΤ 2023 : ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ Συντονιστής Προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης

ΙΟΥΛ 2019 – ΑΥΓ 2022 : ΔΔΜΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) Τμηματάρχης Δ3 (Ηλεκτρολογικά, Ηλεκτρονικά Συστήματα Πολεμικών Πλοίων)

ΙΟΥΛ 2017 – ΣΕΠ 2018 : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣ/Δ3 (Ηλεκτρολογικά, Ηλεκτρονικά Συστήματα Πολεμικών Πλοίων)

ΑΥΓ 2014 – ΙΟΥΛ 2017 : ΝΚΣ (ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (Πλήρωμα Δοκιμών Παραλαβής Νέων Υ/Β τ. 214)

ΝΟΕ 2011 – ΙΟΥΛ 2013 : ΝΚ/ΔΤ (ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) (Τμηματάρχης Προγραμματισμού)

ΑΥΓ 2008 – ΝΟΕ 2011 : NMIOTC – ΚΕΝΑΠ (Τμηματάρχης Υποστήριξης Εκπαίδευσης)

ΜΑΙ 2007 – ΑΥΓ 2008 : Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (Διευθυντής Προώσεως & Ενέργειας – Αος Μηχανικός)

ΜΑΡ 2004 – ΜΑΙ 2007 : Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ (Διευθυντής ΗΝ, Αξ/κος Ε/Β, Αξ/κος ΗΛ)

ΜΑΙ 1999 – ΙΟΥΝ 2001 : Α/Τ ΦΟΡΜΙΩΝ – Β Μηχανικός

ΜΑΙ 1997 – ΑΥΓ 1998 : ΥΒ ΝΗΡΕΥΣ

ΙΟΥΝ 1995 – ΙΑΝ 1997 : Α/Τ ΝΕΑΡΧΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΠ 2020 – ΑΥΓ 2021 : Σχολή Εθνικής Άμυνας

ΝΟΕ 2018- ΙΟΥΝ 2019 : ΑΔΙΣΠΟ (Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου)

ΙΟΥΝ 2001 – ΜΑΡ 2004: MASTER OF SCIENCE in COMPUTER SCIENCE (NPS MONTEREY)

                                      : MASTER OF SCIENCE in MODELING VIRTUAL ENVIRONMENTS & SIMULATION (MOVES INSTITUTE – NPS MONTEREY)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιμήθηκε με τα προβλεπόμενα μετάλλια και δια μνημονεύσεις που αντιστοιχούν στον βαθμό του και στις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε.

Ομιλεί Αγγλικά.

Είναι Νυμφευμένος και έχει δύο κόρες.