ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας Πρόγραμμα Εργασίας 2024

Η ΓΔΑΕΕ καλεί τους οικονομικούς, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αιτήσεις για υποστήριξη από το ΥΠΕΘΑ, των προτάσεων τους στο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας έτους 2024, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Συμμετοχή σε Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για το έτος 2024