ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 05/20 “Προμήθεια Ελαστικών Λέμβων 7 – 10 Ατόμων” – Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης