ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 04/17- «Προμήθεια Δώδεκα (12) Συλλογών Ανταλλακτικών Γενικής Επιθεώρησης Μηχανών Ντίζελ MTU 20V 538 TB 91 των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) τύπου ΛΑΣΚΟΣ – ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ» – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ