ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 03/2019 Εν Συνεχεία Υποστήριξη – Follow On Support (FOS) Ο/Σ C-27J – Ματαίωση