ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογραφή 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. 001Α/20 (Διαγων. 04/2016)

Στις 8 Δεκεμβρίου 2023 υπεγράφη η υπ’ αριθ. 021Α/2023 4η Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. 001Α/2020, που αφορά στην υλοποίηση του υποπρογράμματος «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Ελεύθερης Πτώσης Διεισδύσεως Νέας Τεχνολογίας», μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της εταιρείας «CIMSA INGENIERIA DE SISTEMAS S.A.».