ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας RHEINMETALL AIR DEFENCE (RAD)

Σήμερα την 02 Νοε 21, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Γενικού Δντή και στελεχών του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και των εκπροσώπων της εταιρείας Rheinmetall Air Defence κατόπιν αιτήματός τους.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.