ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 02/18 “Υποστήριξη Στρατού Ξηράς σε Ξηρά Στοιχεία – Συσσωρευτές 12VX100 AH Τύπου ΖΕΛΕ” – 2ος Επαναληπτικός – Κατακυρωτική 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης

Το συνημμένο “Συνημμένα Προκήρυξης του Αρχικού Διαγωνισμού 02.2018 (28 Ιουν 18)” είναι zip file και περιέχει όλα τα αρχεία του διαγωνισμού 02/2018 που ματαιώθηκε. Ακολουθούν τα αρχεία του επαναληπτικού διαγωνισμού.

Συνημμένα αρχεία