ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 01/22 – Αποσφράγιση Τεχνικής Προσφοράς

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ, η διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας «VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS MON. A.E.», για το Διαγωνισμό 01/22, από τους κατατιθέμενους φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.