ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Defence Equity Facility και NATO Reverse Space Industry Day

1. Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 εγκαινιάστηκε ο μηχανισμός Defence Equity Facility. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) θα ενισχύσουν τις επενδύσεις στην Αμυντική καινοτομία μέσω του Defence Equity Facility. Μέσω του εν λόγω μηχανισμού θα παρασχεθούν ίδια κεφάλαια ύψους 175 εκ. ευρώ σε επιχειρηματικά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία θα επενδύσουν σε Ευρωπαϊκές εταιρείες που αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες διττής χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στις παρακάτω ιστοσελίδες:

α. https://eudis.europa.eu/defenceequityfacility_en

β. https://defenceindustryspace.ec.europa.eu/europeancommissionandeuropeaninvestmentfundjoinforcesboostinvestmentdefenceinnovation-2024-01-12_en

γ. https://defenceindustryspace.ec.europa.eu/studyresultsaccessequityfinancingeuropeandefencesmes-2024-01-11

2. Όσον αφορά την βιομηχανία διαστήματος (Αμυντική και μη), στα πλαίσια του ΝΑΤΟ διοργανώνεται η “ΝΑΤΟ Reverse Industry Day”, για Workshop με τις παρακάτω θεματικές:

α. Multinational Cooperation Opportunities

β. Standards and Interoperability

γ. Procurement and Contracting

δ. Innovation

ε. Space as Critical Infrastructure

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη βιομηχανία του διαστήματος (Αμυντική και μη) που επιθυμεί να συμμετάσχει στο ευρύτερο space industry network του ΝΑΤΟ, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το email:

Mailbox.NATOSPACENET@HQ.NATO.INT