ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς για τον Διαγωνισμό 05/2022

Την 14 Μαρτίου 2023, στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της αποσφράγισης της προσφοράς του υποψηφίου του Διαγωνισμού 05/2022.