ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογραφή της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. 004Α/2022 (Διαγων. 04/2019)

Στις 16 Νοεμβρίου 2023 υπεγράφη η υπ’ αριθ. 022Α/2023 2η Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. 004Α/2022, που αφορά στην «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων», μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της εταιρείας «ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ Α.Ε.».