ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. 018Β/2022 (Διαγων. 002Β/2021)

Στις 7 Οκτωβρίου 2022 υπεγράφη η υπ’ αριθ. 018Β/2022 1η Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. 002Β/2021, που αφορά στην «Προμήθεια Και Αρχική Υποστήριξη Επτά (7) Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού», μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της εταιρείας «VIKING NORSAFE LIFESAVING EQUIPMENT HELLAS S.M S.A.».