ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογραφή Σύμβασης υπ’ αριθ. 021Β/22 (Διαγωνισμός υπ’ αριθ. 03/17) μεταξύ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και Εταιρείας ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.

Την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 υπογράφηκε η υπ’ αριθ. 021Β/22 Σύμβαση, για την Γενική Επιθεώρηση- Επισκευή Κυρίων Μηχανών Diesel MTU 20V 956 TB82 ΦΡΕΓΑΤΩΝ τ. ΜΕΚΟ, με την εταιρεία ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.».