ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογραφή Σύμβασης υπ’ αριθ. 014Β/22 μεταξύ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και Εταιρείας «SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 υπογράφηκε η υπ’ αριθ. 014Β/22 Σύμβαση (Διαγωνισμός υπ’ αριθ. 3/21), για την Προμήθεια Συσσωρευτών Μάχης Τ/Λ SUT/SST-4, με την εταιρεία SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.