ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογραφή Σύμβασης υπ’ αριθ. 012Β/22 μεταξύ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και Εταιρείας «ΑΤΕΣΕ Α.Ε»

Τη Δευτέρα 16 Οκτ 2023 υπογράφηκε η υπ’ αριθ. 012Β/23 Σύμβαση (Διαγωνισμός υπ’ αριθ. 2/22), για την Προμήθεια είκοσι εννέα (29) Γυροπυξίδων Πολεμικών Πλοίων Επιφανείας και Υποβρυχίων με την εταιρεία ΑΤΕΣΕ Α.Ε.»