ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογραφή Σύμβασης υπ’ αριθ. 002Β/22 μεταξύ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και Εταιρείας «LEONARDO SpA»

Την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 υπογράφηκε η Σύμβαση υπ’ αριθ.002Β/22, για την Προμήθεια Αντιμέτρων Τ/Λ και Υποστήριξής τους (FOS) με Προαίρεση Αγοράς (Option), μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της εταιρείας LEONARDO SpA.