ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογραφή Σύμβασης 010Γ/22

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 υπογράφηκε η Σύμβαση υπ’ αριθ. 010Γ/22, για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) (Follow On Support – FOS) του ΟΣ C-27J της ΠΑ, μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της εταιρείας Leonardo SpA.