ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογραφή Συμφωνιών Πλαίσιο 011Β/22 κ΄012Β/22 για την Προμήθεια 183 Ελαστικών Λέμβων 7-10 Ατόμων και την Εν Συνεχεία Υποστήριξη τους αντίστοιχα

Την 11 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ η υπογραφή των Συμφωνιών Πλαίσιο 011Β/22 κ΄ 012Β/22, με αντικείμενο την προμήθεια 183 Ελαστικών Λέμβων 7-10 Ατόμων και την Εν Συνεχεία Υποστήριξή τους αντίστοιχα, με αντισυμβαλλόμενο την εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΡΗΣ» διά του νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Ανδρέα Κάτρη.