ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001Α/06 ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.”

Στις 08 Δεκεμβρίου 2021 υπεγράφη στη ΓΔΑΕΕ η Τροποποίηση No4 της Σύμβασης 001Α/06, για την προμήθεια 2.320 Πολυβόλων 5,56 χιλ ΜΙΝΙΜΙ, 2.320 Διοπτρών Νυκτερινής Σκόπευσης και 21.940.288 Φυσιγγίων 5,56 χιλ σε Ταινίες 4ΚΒ – 1ΤΡΧ. Την τροποποίηση υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ και ο Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.”».