ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογραφή 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης 002Α/17

Στις 12 Δεκεμβρίου 2022 υπεγράφη η 1η Τροποποίηση της Σύμβασης 002Α/17, που αφορά στην υλοποίηση του υποπρογράμματος «Προμήθεια 1.950 ΟΝΥΠΑΣ Ενισχύσεως Ειδώλου 3ης Γενεάς για τα Α-Τ CARL GUSTAF», μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.».