ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υ.Α 3009/2/21-γ Όροι Προυποθέσεις και Διαδικασία Εκδόσεως άδειας Διαμετακόμισης Όπλων, Πυρομαχικών, Εκρηκτικών Υλών & λοιπών Αντικειμένων καθώς και Ασφαλούς Πραγματοποίησης αυτής (ΦΕΚ Β’ 301 21 Απρ 1994)