ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Συνάντηση με εκπρόσωπο της εταιρείας INTRACOM

Σήμερα την 27 Σεπ 21, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Γενικού Δντή του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και  της εταιρείας INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS, Γεώργιο Τρουλλινό, Διευθύνων Σύμβουλο,  κατόπιν αιτήματός του.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.