ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Προγραμματισμένη Συνάντηση Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για την Κατάρτιση Κοινά Αποδεκτού Σχεδίου Σύμβασης Α.Ω από την Προμήθεια Συστήματος Αυτοπροστασίας HIDAS για τα EE/Π ΑΗ-64D

Την 14 Ιουλ. 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ, μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγματεύσεων, που έχει συγκροτηθεί για την Κατάρτιση Κοινά Αποδεκτού Σχεδίου Σύμβασης Α.Ω από την Προμήθεια Συστήματος Αυτοπροστασίας HIDAS για τα EE/Π ΑΗ-64D και των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της εταιρείας SELEX GALILEO, Mr. Bruce G. Knight, Mr. Phil Davies,  Mr.  Eric Murphy και Κων/νου Δακάλη.