ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κανονισμός Διαδικασιών και Μεθοδολογίας Κόστους Κύκλου Ζωής των Μέσων που αποκτούν οι Ένοπλες Δυνάμεις / 1η Έκδοση