ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

IFB-CO-14252-NNMS: «Provision of New-NATO Messaging System (NNMS)»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που υπήρχε ενδιαφέρον από την εταιρεία σας για τον υποψή διαγωνισμό, υπάρχει διαθέσιμη στην ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ (ΜΥ Πιτσαλίδης Ευκλείδης, τηλ 210-746625) αναθεωρημένη πρόσκληση ενδιαφέροντος του διαγωνισμού αυτού για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε.