ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 08/18 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ CAD-PAD ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Α/Φ M2000, T-6 ΚΑΙ F/RF-4» – Επαναληπτικός Διαγωνισμός – Ματαίωση