ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 07/21 – «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Πυροβόλων 76/62 SRGM OTO MELARA (ΤΠΚ Τ. VOSPER)» – Κατακυρωτική Απόφαση