ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 07/2022 – Προμήθεια Πυρομαχικών Α–Τ STRIM 89 χιλ. – Απόφαση Ματαίωσης