ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 07/19 – Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Διάθεσης Στόχων Τηλεκατευθυνόμενων Συρόμενων και Ειδικών Αποστολών – Αποδοχή Οικονομικών Προσφορών και Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων