ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 06/21 – «Προμήθεια Ειδικών Εργαλείων Πυροβόλων OTO MELARA 76/62 (ΤΠΚ Τ. VOSPER)» – Κατακυρωτική Απόφαση