ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 06/2019 «Εν Συνεχεία Υποστήριξη – Follow on Support (FOS) των Ηλεκτρονικών Συστημάτων (AVIONICS) των Αεροσκαφών C-130AUP» – Ματαίωση