ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 05/21 – «Προμήθεια Συλλογών Ανταλλακτικών (kits) Γενικής Επιθεωρήσεως Πυροβόλων 76/62 OTO MELARA» – Κατακυρωτική Απόφαση