ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 05/2019 – «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Α/Φ C-130, όσον αφορά στην προμήθεια υλικών Τροποποιήσεων της SFAR 88 του συστήματος καυσίμου, για την εφαρμογή των SERVICE BULLETINS 82-772 και 82-523 σε Α/Φ C-130» – Ματαίωση Διαγωνισμού