ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 05/18 – Προμήθεια Αλεξιπτώτων Ελευθέρας και στατικού Ιμάντα (2ος επαναληπτικός του υπ’ αριθ. 12/14) — Αποδοχή οικονομικής προσφοράς