ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 05/17 – Προμήθεια Υλικών Αρχικής Υποστήριξης Βυθιζόμενου Συρματόσχοινου και Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών Ανασχετήρων “PORTARREST P-IV 500 S-8”- Ματαίωση Αποτελεσμάτων