ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 04/19 (2η Δημοσίευση) για την «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων και Ελεύθερης Πτώσης Νέας Τεχνολογίας» – Κατακυρωτική Απόφαση