ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 03/21- Αποσφράγιση Τεχνικής Προσφοράς

Την 23 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ, η διαδικασία  κατάθεσης φακέλων Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς από την εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.», για το Διαγωνισμό 03/21 και αποσφράγισης του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς.