ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 03/2020 για την Ενεργοποίηση Υποπρογράμματος «Προμήθεια Τυφεκίου Ελεύθερου Σκοπευτή» – Αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής