ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 03/17 «Γενική Επιθεώρηση – Επισκευή Κυρίων Μηχανών Diesel MTU 20V 956 TB82 Φρεγατών τ. ΜΕΚΟ» – Κατακυρωτική Απόφαση

Συνημμένα αρχεία