ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 02/23 – Διαδικασία Ποιοτικής Επιλογής – Πρόγραμμα «Προμήθεια Εξωλέμβιων Κινητήρων 50-60 Ίππων» (Επαναληπτικός Διαγωνισμός 04/20)

Την 13 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η διαδικασία αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων του Διαγωνισμού 02/23, κατόπιν της δεύτερης δημοσίευσης της προκήρυξης του, κατά την οποία συμμετείχαν :

α. Η εταιρεία «BARRACUDA».

β. Η εταιρεία «ΙΝΙΤΙΟ», που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.